Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

17 CIEĽOV PRE LEPŠÍ SVET

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Novinky

27. novembra 2023

Ocenenie za udržateľný rozvoj získala mimovládna organizácia PDCS

Nadácia Pontis už piatykrát udelila ocenenie za prínos k Cieľom udržateľného rozvoja. Cenu SDGs 2023 získala organizácia PDCS (ang. Partners for Democratic Change Slovakia), ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje zmierňovaniu konfliktov. V tejto téme sa snaží spájať…

čítaj viac
02. novembra 2022

Cenu SDGs 2022 získala Alena Vachnová z Nadácie DEDO

Nadácia Pontis už po štvrtý raz udelila ocenenie za prínos k Cieľom udržateľného rozvoja. Laureátkou Ceny SDGs 2022 sa stala Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO, ktorá inovatívnym prístupom „bývanie ako prvé“ (ang. housing first) pomáha rodinám bez domova nájsť…

čítaj viac

Ivana Vagaská

výkonná riaditeľka Business Leaders Forum

Ciele udržateľného rozvoja poskytujú štátom, firmám, občianskym organizáciám a jednotlivcom návod, ako spoločne dosiahnuť lepší svet. Každý štát by si mal v rámci celospoločenského dialógu stanoviť konkrétne priority a motivovať všetkých partnerov k ich napĺňaniu. Len spoločným úsilím vieme dosiahnuť tak potrebné zmeny.

Sandra Salamonová

riaditeľka odboru koordinácie Agendy 2030, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Bohatstvo nespočíva v tom, čo vlastníme, ale ako s tým naložíme. Je na nás všetkých, či s bohatstvom, ktoré má Slovensko k dispozícii, naložíme zmysluplne a v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Som optimistkou – verím, že napĺňaním cieľov udržateľného rozvoja prispievame k hodnotovo bohatšiemu Slovensku.

Lucia Kišš

riaditeľka, Slovenská agentúra pre rozvojovú spoluprácu (SlovakAid)

Ciele udržateľného rozvoja, tzv. SDGs sú zodpovednosťou náš všetkých a každý jednotlivec musí byť zapojený v snahe o ich dosiahnutie. Kľúčovým je najmä zvyšovanie povedomia o ich existencii a zvyšovanie vedomostí o globálnych problémoch, ktoré sa týkajú nás všetkých, či už ide o životné prostredie, migráciu, nedostatok pitnej vody, chudobu a rodovú rovnosť a pod. V podstate aj smerovanie novej Stratégie rozvojovej spolupráce je postavené na SDGs. Dá sa povedať, že ciele SDGs sú každodennou pracovnou náplňou SAMRS (SlovakAid). Dôležitá je spolupráca medzi jednotlivými organizáciami a približovanie týchto vytýčených cieľov širokej verejnosti. Stanovené míľniky sú dôležité a v rámci SlovakAid projektov a spolu s našimi partnermi sa ich snažíme aj dosiahnuť.