Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

17 CIEĽOV PRE LEPŠÍ SVET

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Novinky

13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac

Michal Kišša

výkonný riaditeľ, Business Leaders Forum

Ciele udržateľného rozvoja poskytujú štátom, firmám, občianskym organizáciám a jednotlivcom návod, ako spoločne dosiahnuť lepší svet. Každý štát by si mal v rámci celospoločenského dialógu stanoviť konkrétne priority a motivovať všetkých partnerov k ich napĺňaniu. Len spoločným úsilím vieme dosiahnuť tak potrebné zmeny.

Sandra Salamonová

riaditeľka odboru koordinácie Agendy 2030, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Bohatstvo nespočíva v tom, čo vlastníme, ale ako s tým naložíme. Je na nás všetkých, či s bohatstvom, ktoré má Slovensko k dispozícii, naložíme zmysluplne a v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Som optimistkou – verím, že napĺňaním cieľov udržateľného rozvoja prispievame k hodnotovo bohatšiemu Slovensku.

Lucia Kišš

riaditeľka, Slovenská agentúra pre rozvojovú spoluprácu (SlovakAid)

Ciele udržateľného rozvoja, tzv. SDGs sú zodpovednosťou náš všetkých a každý jednotlivec musí byť zapojený v snahe o ich dosiahnutie. Kľúčovým je najmä zvyšovanie povedomia o ich existencii a zvyšovanie vedomostí o globálnych problémoch, ktoré sa týkajú nás všetkých, či už ide o životné prostredie, migráciu, nedostatok pitnej vody, chudobu a rodovú rovnosť a pod. V podstate aj smerovanie novej Stratégie rozvojovej spolupráce je postavené na SDGs. Dá sa povedať, že ciele SDGs sú každodennou pracovnou náplňou SAMRS (SlovakAid). Dôležitá je spolupráca medzi jednotlivými organizáciami a približovanie týchto vytýčených cieľov širokej verejnosti. Stanovené míľniky sú dôležité a v rámci SlovakAid projektov a spolu s našimi partnermi sa ich snažíme aj dosiahnuť.