Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

17 CIEĽOV PRE LEPŠÍ SVET

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých.

Novinky

24. júna 2020

Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac, organizuje mimoriadnu potravinovú zbierku

Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. Ľuďom v ťažkej situácii reťazec počas koronakrízy pomohol doposiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a ďalších potrebných výrobkov v hodnote viac ako 172-tisíc eur. Tým, ktorí to teraz najviac…

čítaj viac
22. júna 2020

Plzeňský Prazdroj investuje milióny do ekonomiky a komunít

Slovensko sa pomaly vracia do normálu. Po dlhých týždňoch, počas ktorých sa život takmer úplne zastavil, je čas dať zase našu spoločnosť do pohybu. Plzeňský Prazdroj Slovensko preto prichádza s iniciatívou „Roztočme Slovensko!“. Spoločnosť do oživenia krajiny investuje štyri milióny eur…

čítaj viac

Ivana Vagaská

výkonná riaditeľka Business Leaders Forum

Ciele udržateľného rozvoja poskytujú štátom, firmám, občianskym organizáciám a jednotlivcom návod, ako spoločne dosiahnuť lepší svet. Každý štát by si mal v rámci celospoločenského dialógu stanoviť konkrétne priority a motivovať všetkých partnerov k ich napĺňaniu. Len spoločným úsilím vieme dosiahnuť tak potrebné zmeny.

Sandra Salamonová

riaditeľka odboru koordinácie Agendy 2030, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu

Bohatstvo nespočíva v tom, čo vlastníme, ale ako s tým naložíme. Je na nás všetkých, či s bohatstvom, ktoré má Slovensko k dispozícii, naložíme zmysluplne a v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. Som optimistkou – verím, že napĺňaním cieľov udržateľného rozvoja prispievame k hodnotovo bohatšiemu Slovensku.

Lucia Kišš

riaditeľka, Slovenská agentúra pre rozvojovú spoluprácu (SlovakAid)

Ciele udržateľného rozvoja, tzv. SDGs sú zodpovednosťou náš všetkých a každý jednotlivec musí byť zapojený v snahe o ich dosiahnutie. Kľúčovým je najmä zvyšovanie povedomia o ich existencii a zvyšovanie vedomostí o globálnych problémoch, ktoré sa týkajú nás všetkých, či už ide o životné prostredie, migráciu, nedostatok pitnej vody, chudobu a rodovú rovnosť a pod. V podstate aj smerovanie novej Stratégie rozvojovej spolupráce je postavené na SDGs. Dá sa povedať, že ciele SDGs sú každodennou pracovnou náplňou SAMRS (SlovakAid). Dôležitá je spolupráca medzi jednotlivými organizáciami a približovanie týchto vytýčených cieľov širokej verejnosti. Stanovené míľniky sú dôležité a v rámci SlovakAid projektov a spolu s našimi partnermi sa ich snažíme aj dosiahnuť.