Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Novinky

27. novembra 2023

Ocenenie za udržateľný rozvoj získala mimovládna organizácia PDCS

Nadácia Pontis už piatykrát udelila ocenenie za prínos k Cieľom udržateľného rozvoja. Cenu SDGs 2023 získala organizácia PDCS (ang. Partners for Democratic Change Slovakia), ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje zmierňovaniu konfliktov. V tejto téme sa snaží spájať…

čítaj viac
02. novembra 2022

Cenu SDGs 2022 získala Alena Vachnová z Nadácie DEDO

Nadácia Pontis už po štvrtý raz udelila ocenenie za prínos k Cieľom udržateľného rozvoja. Laureátkou Ceny SDGs 2022 sa stala Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO, ktorá inovatívnym prístupom „bývanie ako prvé“ (ang. housing first) pomáha rodinám bez domova nájsť…

čítaj viac
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII FIRMA

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII LÍDER/LÍDERKA DO 30 ROKOV

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII LÍDER/LÍDERKA

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII MEDIÁLNA KAMPAŇ

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
02. decembra 2021

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII VEREJNÝ SEKTOR

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
08. februára 2021

Ako na Slovensku plníme Ciele udržateľného rozvoja (SDGs)?

Prvá správa o implementácii cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá sumarizuje výsledky za SR a porovnáva ich s ostatnými členskými štátmi EÚ, bola predložená vláde v septembri 2020. Slovensko sa podľa globálneho SDG Indexu 2020 nachádza na vyšších miestach, patrí mu…

čítaj viac
13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII Firma

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac