Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.

Ukončiť všetky formy diskriminácie voči ženám a dievčatám a to všade.

Odstrániť všetky formy násilia na všetkých ženách a dievčatách vo verejnej a súkromnej sfére, vrátane nelegálneho obchodovania a sexuálneho a iného zneužívania.

Odstrániť všetky škodlivé praktiky, ako sú detské, skoré a nútené manželstvá a mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

Uznávať a ceniť si neplatenú starostlivosť a domácu prácu prostredníctvom poskytovania verejných služieb, infraštruktúry a politík sociálnej ochrany a presadzovania spoločnej zodpovednosti v rámci domácnosti a rodiny tak ako je vhodné v príslušnej krajine.

Zabezpečiť, aby ženy mali plnú účinnú účasť a rovnaké príležitosti vodcovstva na všetkých úrovniach rozhodovania v politickom, ekonomickom a verejnom živote.

Zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčným právam tak ako sa dohodlo v súlade s Akčným programom medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a Akčnou platformou z Pekingu a záverečnými dokumentmi konferencií o ich zhodnotení.

Prijať reformy s cieľom poskytnúť ženám rovnaké práva na ekonomické zdroje, ako aj prístup k vlastníctvu a kontrole nad pôdou a k iným formám vlastníctva, finančným službám, dedeniu a prírodným zdrojom, v súlade s národnou legislatívou.

Zlepšiť využívanie podporných technológií, najmä informačných a komunikačných technológií, s cieľom presadzovania posilnenia postavenia žien.

Prijať a posilniť náležité politiky a vykonateľnú legislatívu pre presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia všetkých žien a dievčat na všetkých úrovniach.

Novinky

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content

13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac