Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.

Implementovať 10-ročný rámcový program udržateľnej spotreby a výroby, pričom všetky krajiny musia konať, tie rozvinuté vo vedúcej úlohe, s ohľadom na rozvoj a schopnosti rozvojových krajín.

Do roku 2030 dosiahnuť udržateľné manažovanie a efektívne využívanie prírodných zdrojov.

Do roku 2030 znížiť o polovicu podiel na jedného obyvateľa globálneho plytvania potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni a znížiť potravinové straty v rámci výrobných a dodávateľských reťazcov, vrátane strát po zbere.

Do roku 2020 dosiahnuť environmentálne náležité hospodárenie s chemickými látkami a všetkými druhmi odpadov počas ich životného cyklu, v súlade s dohodnutými medzinárodnými rámcami, a podstatne znížiť ich vypúšťanie do atmosféry, vody a pôdy s cieľom minimalizácie ich negatívnych dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie.

Do roku 2030 podstatne znížiť tvorbu odpadov prostredníctvom prevencie, redukcie, recyklovania a opätovného použitia.

Nabádať firemné spoločnosti, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, aby prijali udržateľné praktiky a zapracovali informácie o udržateľnosti do ich vykazovacích cyklov.

Presadzovať prax verejného obstarávania, ktorá je udržateľná, v súlade s národnými politikami a prioritami jednotlivých krajín.

Do roku 2030 zabezpečiť, aby ľudia všade na svete mali relevantné informácie a povedomie o udržateľnom rozvoji a životnom štýle v harmónii s prírodou.

Podporovať rozvojové krajiny, aby sa posilnila ich vedecká a technologická kapacita pre pokrok smerom k udržateľnejším modelom spotreby a výroby.

Vyvinúť a implementovať nástroje pre monitorovanie dopadov udržateľného rozvoja pre udržateľný cestovný ruch, ktorý tvorí pracovné miesta a presadzuje miestnu kultúru a produkty.

Racionalizovať neefektívne dotácie na fosílne palivá, ktoré podporujú nehospodárnu spotrebu odstraňovaním narušovania trhov, v súlade s okolnosťami jednotlivých krajín, a to aj prostredníctvom reštrukturalizácie zdaňovania a vyraďovania tých škodlivých dotácií, tam kde sú, z dôvodu ich dopadov na životné prostredie, s ohľadom na osobitné potreby a podmienky rozvojových krajín a na minimalizáciu možných negatívnych dopadov ich rozvoja takým spôsobom, ktorý bude chrániť chudobné a zasiahnuté komunity.

Novinky

13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII Líder/líderka

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
10. júna 2020

Lidl umožní zákazníkom v Ružinove recyklovať PET fľaše a plechovky

Ročne sa na Slovensku uvedie do predaja približne miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, miera recyklácie PET fliaš pritom dosahuje asi 62%. Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať…

čítaj viac
26. mája 2020

dm nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou viacúčelovou taškou

Od februára nájdete v ponuke dm tašiek novinku – ekologickú viacúčelovú tašku Durabag, ktorá nahrádza pôvodné jednorazové plastové tašky. Je vyrobená z nového typu recyklovaného plastu, ktorý aj napriek tomu, že je drahší ako pôvodný „igelitový“, stále plní funkciu tašky v prípade neočakávaného…

čítaj viac
28. januára 2020

Lidl ďalej obmedzuje používanie plastov, ročne šetrí stovky ton

Diskontný reťazec o ekológií nielen hovorí, ale podniká konkrétne kroky. Úpravou troch druhov produktov odbremení našu krajinu o ďalších 30 ton plastov ročne. Lidl ďalej pokračuje vo svojej stratégií obmedzovania a nahrádzania plastov v rámci svojho sortimentu. Úpravou troch druhov…

čítaj viac
14. októbra 2019

Tesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami

Obchodnému reťazcu sa podarilo naplniť cieľ udržateľného rozvoja OSN, znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu, už v roku 2019. Na BLF CSR Summite sa Tesco podelí o svoje skúsenosti v rámci diskusie Cirkulárna ekonomika vs. obchodné reťazce aj na samostatnom…

čítaj viac