Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.

Implementovať 10-ročný rámcový program udržateľnej spotreby a výroby, pričom všetky krajiny musia konať, tie rozvinuté vo vedúcej úlohe, s ohľadom na rozvoj a schopnosti rozvojových krajín.

Do roku 2030 dosiahnuť udržateľné manažovanie a efektívne využívanie prírodných zdrojov.

Do roku 2030 znížiť o polovicu podiel na jedného obyvateľa globálneho plytvania potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni a znížiť potravinové straty v rámci výrobných a dodávateľských reťazcov, vrátane strát po zbere.

Do roku 2020 dosiahnuť environmentálne náležité hospodárenie s chemickými látkami a všetkými druhmi odpadov počas ich životného cyklu, v súlade s dohodnutými medzinárodnými rámcami, a podstatne znížiť ich vypúšťanie do atmosféry, vody a pôdy s cieľom minimalizácie ich negatívnych dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie.

Do roku 2030 podstatne znížiť tvorbu odpadov prostredníctvom prevencie, redukcie, recyklovania a opätovného použitia.

Nabádať firemné spoločnosti, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, aby prijali udržateľné praktiky a zapracovali informácie o udržateľnosti do ich vykazovacích cyklov.

Presadzovať prax verejného obstarávania, ktorá je udržateľná, v súlade s národnými politikami a prioritami jednotlivých krajín.

Do roku 2030 zabezpečiť, aby ľudia všade na svete mali relevantné informácie a povedomie o udržateľnom rozvoji a životnom štýle v harmónii s prírodou.

Podporovať rozvojové krajiny, aby sa posilnila ich vedecká a technologická kapacita pre pokrok smerom k udržateľnejším modelom spotreby a výroby.

Vyvinúť a implementovať nástroje pre monitorovanie dopadov udržateľného rozvoja pre udržateľný cestovný ruch, ktorý tvorí pracovné miesta a presadzuje miestnu kultúru a produkty.

Racionalizovať neefektívne dotácie na fosílne palivá, ktoré podporujú nehospodárnu spotrebu odstraňovaním narušovania trhov, v súlade s okolnosťami jednotlivých krajín, a to aj prostredníctvom reštrukturalizácie zdaňovania a vyraďovania tých škodlivých dotácií, tam kde sú, z dôvodu ich dopadov na životné prostredie, s ohľadom na osobitné potreby a podmienky rozvojových krajín a na minimalizáciu možných negatívnych dopadov ich rozvoja takým spôsobom, ktorý bude chrániť chudobné a zasiahnuté komunity.

Novinky

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content

13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac