Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Do roku 2030 znížiť globálnu mieru úmrtnosti matiek na menej než 70 na 100.000 živo narodených detí.

Do roku 2030 zabrániť úmrtiam novorodencov a detí do piatich rokov života, ktorým sa dá predísť, pričom všetky krajiny si kladú za cieľ znížiť novorodeneckú úmrtnosť aspoň na 12 na 1.000 živo narodených detí a úmrtnosť detí do piatich rokov života aspoň na 25 na 1.000 živo narodených detí.

Do roku 2030 ukončiť epidémiu AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických chorôb a bojovať s hepatitídou, ochoreniami prenášanými vodou a ďalšími prenosnými chorobami.

Do roku 2030 o jednu tretinu znížiť predčasnú úmrtnosť z dôvodu neprenosných chorôb prostredníctvom prevencie a liečby a presadzovať duševné zdravie a blahobyt.

Posilniť prevenciu a liečbu závislostí na látkach, vrátane narkotík a škodlivého požívania alkoholu.

Do roku 2020 znížiť o polovicu počet celosvetových úmrtí a zranení spôsobených dopravnými nehodami.

Do roku 2030 Zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, a to aj pre plánovanie rodiny, poskytovanie informácií a vzdelania rodinám, a integráciu reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov.

Dosiahnuť univerzálne pokrytie zdravotnej starostlivosti, vrátane ochrany finančného rizika, prístupu ku kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liekom a vakcínam pre všetkých.

Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení spôsobených nebezpečnými chemickými látkami, znečistením a kontamináciou vzduchu, vody a pôdy.

Posilniť implementáciu Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku vo všetkých krajinách, podľa potreby.

Podporovať výskum a vývoj vakcín a liekov pre prenosné aj neprenosné choroby, ktoré primárne ohrozujú rozvojové krajiny, poskytnúť prístup k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam, v súlade s deklaráciou z Dohy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ktorá potvrdzuje právo rozvojových krajín plne využívať ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva pokiaľ ide o flexibilitu pri ochrane verejného zdravia, a najmä poskytnúť prístup k liekom pre všetkých.

Podstatne zvýšiť financovanie zdravotnej starostlivosti a prijímanie, rozvoj, školenie a udržiavanie zdravotných pracovníkov v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a malých rozvojových ostrovných štátoch.

Posilniť kapacitu všetkých krajín, najmä rozvojových krajín, pre včasné varovanie, znižovanie rizika a manažment národných a globálnych zdravotných rizík.

Novinky

13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII Mediálna kampaň

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
24. júna 2020

Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac, organizuje mimoriadnu potravinovú zbierku

Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. Ľuďom v ťažkej situácii reťazec počas koronakrízy pomohol doposiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a ďalších potrebných výrobkov v hodnote viac ako 172-tisíc eur. Tým, ktorí to teraz najviac…

čítaj viac
19. mája 2020

Zodpovedné firmy pomáhajú v čase koronavírusu

Firmy sa v čase pandémie koronavírusu snažia nielen chrániť svojich zamestnancov a vysporiadať sa s ekonomickými dôsledkami tejto krízy, ale mnohé z nich sa aktívne angažujú aj v pomoci komunitám, zdravotníckym zariadeniam i občianskym organizáciám. Prinášame vám príklady aktivít členov…

čítaj viac
29. októbra 2019

Zbierka Pomáhame potravinami lámala rekordy. Vyzbieralo sa o 13 ton viac potravín

Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom…

čítaj viac