Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Do roku 2030 znížiť globálnu mieru úmrtnosti matiek na menej než 70 na 100.000 živo narodených detí.

Do roku 2030 zabrániť úmrtiam novorodencov a detí do piatich rokov života, ktorým sa dá predísť, pričom všetky krajiny si kladú za cieľ znížiť novorodeneckú úmrtnosť aspoň na 12 na 1.000 živo narodených detí a úmrtnosť detí do piatich rokov života aspoň na 25 na 1.000 živo narodených detí.

Do roku 2030 ukončiť epidémiu AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických chorôb a bojovať s hepatitídou, ochoreniami prenášanými vodou a ďalšími prenosnými chorobami.

Do roku 2030 o jednu tretinu znížiť predčasnú úmrtnosť z dôvodu neprenosných chorôb prostredníctvom prevencie a liečby a presadzovať duševné zdravie a blahobyt.

Posilniť prevenciu a liečbu závislostí na látkach, vrátane narkotík a škodlivého požívania alkoholu.

Do roku 2020 znížiť o polovicu počet celosvetových úmrtí a zranení spôsobených dopravnými nehodami.

Do roku 2030 Zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, a to aj pre plánovanie rodiny, poskytovanie informácií a vzdelania rodinám, a integráciu reprodukčného zdravia do národných stratégií a programov.

Dosiahnuť univerzálne pokrytie zdravotnej starostlivosti, vrátane ochrany finančného rizika, prístupu ku kvalitnej základnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k bezpečným, účinným, kvalitným a cenovo dostupným základným liekom a vakcínam pre všetkých.

Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení spôsobených nebezpečnými chemickými látkami, znečistením a kontamináciou vzduchu, vody a pôdy.

Posilniť implementáciu Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku vo všetkých krajinách, podľa potreby.

Podporovať výskum a vývoj vakcín a liekov pre prenosné aj neprenosné choroby, ktoré primárne ohrozujú rozvojové krajiny, poskytnúť prístup k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam, v súlade s deklaráciou z Dohy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, ktorá potvrdzuje právo rozvojových krajín plne využívať ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva pokiaľ ide o flexibilitu pri ochrane verejného zdravia, a najmä poskytnúť prístup k liekom pre všetkých.

Podstatne zvýšiť financovanie zdravotnej starostlivosti a prijímanie, rozvoj, školenie a udržiavanie zdravotných pracovníkov v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách a malých rozvojových ostrovných štátoch.

Posilniť kapacitu všetkých krajín, najmä rozvojových krajín, pre včasné varovanie, znižovanie rizika a manažment národných a globálnych zdravotných rizík.

Novinky

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content

13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac