Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Podstatne znížiť všetky formy násilia a súvisiace miery úmrtia a to všade.

Ukončiť zneužívanie, využívanie, nelegálne obchodovanie a všetky formy násilia voči deťom a mučenie detí.

Presadzovať právny štát na národnej a medzinárodnej úrovni a zaistiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých.

Do roku 2030 významne znížiť nelegálne finančné toky a toky zbraní, posilniť vracanie a opätovné získanie ukradnutých aktív a bojovať so všetkými formami organizovaného zločinu.

Podstatne znížiť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých formách.

Vytvoriť efektívne, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach.

Zaistiť responzívne, participatívne a reprezentatívne rozhodovanie na všetkých úrovniach.

Rozšíriť a posilniť účasť rozvojových krajín v inštitúciách globálneho riadenia.

Do roku 2030 zabezpečiť právnu identitu pre všetkých, vrátane registrácie narodení.

Zaistiť verejný prístup k informáciám a chrániť základné slobody v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými dohodami.

Posilniť relevantné národné inštitúcie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, pre budovanie kapacity na všetkých úrovniach, najmä v rozvojových krajinách, pre zabránenie násilia a boj s terorizmom a zločinom.

Presadzovať a vykonávať nediskriminačné zákony a politiky pre udržateľný rozvoj.

Novinky

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content

13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac