Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Podporovať mierovú inkluzívnu spoločnosť v prospech udržateľného rozvoja. Poskytnúť prístup k spravodlivosti pre všetkých a budovať efektívne, transparentné a inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach.

Podstatne znížiť všetky formy násilia a súvisiace miery úmrtia a to všade.

Ukončiť zneužívanie, využívanie, nelegálne obchodovanie a všetky formy násilia voči deťom a mučenie detí.

Presadzovať právny štát na národnej a medzinárodnej úrovni a zaistiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých.

Do roku 2030 významne znížiť nelegálne finančné toky a toky zbraní, posilniť vracanie a opätovné získanie ukradnutých aktív a bojovať so všetkými formami organizovaného zločinu.

Podstatne znížiť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých formách.

Vytvoriť efektívne, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach.

Zaistiť responzívne, participatívne a reprezentatívne rozhodovanie na všetkých úrovniach.

Rozšíriť a posilniť účasť rozvojových krajín v inštitúciách globálneho riadenia.

Do roku 2030 zabezpečiť právnu identitu pre všetkých, vrátane registrácie narodení.

Zaistiť verejný prístup k informáciám a chrániť základné slobody v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými dohodami.

Posilniť relevantné národné inštitúcie, a to aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, pre budovanie kapacity na všetkých úrovniach, najmä v rozvojových krajinách, pre zabránenie násilia a boj s terorizmom a zločinom.

Presadzovať a vykonávať nediskriminačné zákony a politiky pre udržateľný rozvoj.

Novinky

13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – Víťaz v kategórii Líder/Líderka do 30 rokov

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac