Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – Víťaz v kategórii Líder/Líderka do 30 rokov

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Vítaz v kategórii Líder/líderka do 30 rokov

  • Marek Mach

Za výnimočné odhodlanie v boji proti extrémizmu vo verejnom priestore a šírenie myšlienok slobody, rovnosti a právneho štátu.

Marek Mach sa téme fašizmu rozhodol venovať po parlamentných voľbách 2016 ako prvák na gymnáziu. Vytvoril projekt Mladí proti fašizmu, ktorého cieľom je jazykom blízkym jeho generácii šíriť myšlienku slobody, rovnosti a právneho štátu, čím znižuje dopad fašistických myšlienok a dezinformácií na mladých ľudí. Jeho aktivity sú jedinečné a k danej problematike pristupujú moderným a progresívnym spôsobom (sociálne siete, videá), vďaka ktorému má merateľné výsledky a reálny dopad na spoločnosť.