Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné poľnohospodárstvo.

Do roku 2030 ukončiť hlad a zabezpečiť prístup všetkých ľudí, najmä chudobných a ľudí v zraniteľných situáciách, vrátane malých detí, k bezpečnému, výživnému a dostatočnému jedlu a to po celý rok.

Do roku 2030 ukončiť všetky formy podvýživy, vrátane dosiahnutia medzinárodne dohodnutých cieľov týkajúcich sa zastaveného vývoja a kachexie u detí do piatich rokov života do roku 2025, a riešiť výživové potreby dospievajúcich dievčat, tehotných a dojčiacich matiek a starších ľudí.

Do roku 2030 zdvojnásobiť poľnohospodársku produktivitu a príjmy malých producentov potravín, najmä žien, domorodého obyvateľstva, rodinných farmárov, pastierov a rybárov, a to aj prostredníctvom bezpečného a rovnakého prístupu k pôde, ďalším produktívnym zdrojom a vstupom, vedomostiam, finančným službám, trhom a príležitostiam pre pridanie hodnoty a nefarmárske zamestnanie.

Do roku 2030 zabezpečiť udržateľné systémy produkcie potravín a implementovať odolné poľnohospodárske praktiky, ktoré zvýšia produktivitu a výrobu, ktoré pomôžu zachovávať ekosystémy, ktoré posilnia schopnosť adaptácie na zmeny klímy, extrémne poveternostné podmienky, sucho, záplavy a iné prírodné katastrofy a ktoré progresívne zlepšia kvalitu pôdy.

Do roku 2020 zachovať genetickú rôznorodosť semien, pestovaných rastlín a chovaných a domestikovaných zvierat a ich príslušných divo žijúcich druhov, a to aj prostredníctvom vhodne manažovaných a diverzifikovaných bánk semien a rastlín na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, a presadzovať prístup k spravodlivému deleniu sa o prospech vyplývajúci z využívania genetických zdrojov a súvisiacich tradičných vedomostí, ako sa medzinárodne dohodlo.

Zvýšiť investície, a to aj prostredníctvom rozšírenej medzinárodnej spolupráce, do vidieckej infraštruktúry, poľnohospodárskeho výskumu a rozšírených služieb, rozvoja technológie a génových bánk rastlín a hospodárskych zvierat s cieľom zvýšenia produktívnej poľnohospodárskej kapacity v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách.

Napraviť a zamedziť obchodným obmedzeniam a deformáciám na svetovom poľnohospodárskom trhu, a to aj prostredníctvom paralelnej eliminácie všetkých foriem poľnohospodárskych vývozných dotácií a všetkých vývozných opatrení s podobným účinkom, v súlade s mandátom kola rokovaní z Dohy.

Prijať opatrenia na zabezpečenie riadneho fungovania komoditných trhov s potravinami a ich derivátov a podporiť včasný prístup k trhovým informáciám, vrátane tých o potravinových rezervách, aby sa pomohla obmedziť extrémna krehkosť cien potravín.

Novinky

24. júna 2020

Tesco pomôže ľuďom v núdzi ešte viac, organizuje mimoriadnu potravinovú zbierku

Tesco promptne reaguje na zložitú situáciu mnohých rodín, ktoré sa za súčasných okolností ocitli v núdzi. Ľuďom v ťažkej situácii reťazec počas koronakrízy pomohol doposiaľ najväčším jednorazovým darom potravín a ďalších potrebných výrobkov v hodnote viac ako 172-tisíc eur. Tým, ktorí to teraz najviac…

čítaj viac
29. októbra 2019

Zbierka Pomáhame potravinami lámala rekordy. Vyzbieralo sa o 13 ton viac potravín

Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom…

čítaj viac
14. októbra 2019

Tesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami

Obchodnému reťazcu sa podarilo naplniť cieľ udržateľného rozvoja OSN, znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu, už v roku 2019. Na BLF CSR Summite sa Tesco podelí o svoje skúsenosti v rámci diskusie Cirkulárna ekonomika vs. obchodné reťazce aj na samostatnom…

čítaj viac