Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a udržateľným moderným zdrojom energie pre všetkých.

Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným energetickým službám.

Do roku 2030 podstatne zvýšiť podiel obnoviteľnej energie v globálnom energetickom mixe.

Do roku 2030 zdvojnásobiť globálnu mieru zlepšovania energetickej účinnosti.

Do roku 2030 rozšíriť medzinárodnú spoluprácu pri napomáhaní prístupu k výskumu a technológii čistej energie, vrátane obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a pokročilejšej a čistejšej technológii fosílnych palív, a presadzovať investície do energetickej infraštruktúry a technológie čistej energie.

Do roku 2030 rozšíriť infraštruktúru a vylepšiť technológie pre poskytovanie moderných a udržateľných energetických služieb pre všetkých v rozvojových krajinách, najmä v najmenej rozvinutých krajinách, malých rozvojových ostrovných štátoch a vnútrozemských rozvojových krajinách, v súlade s ich príslušnými podpornými programami.