Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
02. novembra 2022

Cenu SDGs 2022 získala Alena Vachnová z Nadácie DEDO

Nadácia Pontis už po štvrtý raz udelila ocenenie za prínos k Cieľom udržateľného rozvoja. Laureátkou Ceny SDGs 2022 sa stala Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO, ktorá inovatívnym prístupom „bývanie ako prvé“ (ang. housing first) pomáha rodinám bez domova nájsť dostupné bývanie a vďaka podpornej skupine odborníkov aj zabezpečiť jeho udržanie. V súvislosti s vojnou na Ukrajine tiež iniciovala vznik Integračného centra v Košiciach, ktoré poskytuje dlhodobú podporu ľuďom z Ukrajiny s cieľom ľahšej integrácie v meste.

Nadácia Pontis v minulosti udeľovala ocenenie v šiestich kategóriách, tento rok sa rozhodla udeliť len jedno ocenenie, a to jednotlivcovi alebo organizácii, ktorá v uplynulom roku najviac prispela k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). Ide o 17 cieľov definovaných na pôde OSN, ktoré majú podľa svetových lídrov silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. „Tento rok sme chceli ocenením vyzdvihnúť niekoho, kto dokázal reagovať na aktuálne výzvy, ako sú pandémia alebo vojna na Ukrajine. Hlavnými kritériami pre nás boli inovatívnosť aktivít, reálne výsledky, ale aj partnerstvá, ktoré vďaka týmto aktivitám vznikli,“ vysvetľuje Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Cenu SDGs 2022 Nadácia Pontis udelila Alene Vachnovej za systematický prístup a prepojenie kľúčových partnerov v téme integrácie ľudí bez domova a využitie týchto poznatkov aj pri integrácii utečencov a utečenkýň z Ukrajiny. Odovzdávanie ocenenia bolo súčasťou najväčšej konferencie o spoločenskej zodpovednosti CSR Summit 2022, ktorú Nadácia Pontis organizuje pod hlavičkou združenia Business Leaders Forum. „Tešíme sa, že sme pomohli nielen oceniť prácu Aleny Vachnovej a jej tímu v metropole východného Slovenska, ale aj upriamiť pozornosť na pálčivé témy, akou je aj pomoc ľuďom bez domova či ľuďom utekajúcim pred vojnou. Jednou z priorít Nadácie Tesco je totiž pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ktorá je v tomto náročnom období ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým,“ hovorí Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco, ktorá dlhodobo podporuje toto ocenenie aj otváranie tém SDGs.

Alena Vachnová, ktorá pôsobí ako rozvojová manažérka v Nadácii DEDO v Košiciach, sa už niekoľko rokov venuje otázke ukončovania bezdomovectva, a to využívaním inovatívneho prístupu housing first, ktorý považuje za základnú podmienku dôstojného života bývanie. Nadácia DEDO poskytuje rodinám bez domova sociálne nájomné bývanie, za ktoré platia riadny nájom, a k tomu tím odborníkov, ktorý ich sprevádza a podporuje, aby si bývanie udržali a postupne rozvíjali svoj život k lepšiemu. „Na Slovensku máme zavedený prístup tzv. prestupného bývania. Ten je založený na tom, že určité typy služieb, ako sú ubytovanie, strava či sociálne poradenstvo, majú pomôcť ľuďom bez domova dopracovať sa k stabilnému bývaniu. Prístup housing first však preskakuje celý tento systém služieb a v prvom kroku im umožňuje dôstojne bývať, čo im vytvára pocit bezpečia a stability, a ukončuje ich bezdomovectvo,“ vysvetľuje A. Vachnová. V rámci pilotného projektu sa podarilo nadácii takto zabývať 23 rodín s deťmi.

Skúsenosti z práce s ľuďmi bez domova dokázali v Nadácii DEDO promptne využiť aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a ďalšími neziskovými organizáciami prevádzkujú v Košiciach Integračné centrum, ktorý poskytuje ľuďom z Ukrajiny komplexné poradenstvo s cieľom dlhodobej integrácie v meste.