Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Novinky

26. mája 2020

dm nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou viacúčelovou taškou

Od februára nájdete v ponuke dm tašiek novinku – ekologickú viacúčelovú tašku Durabag, ktorá nahrádza pôvodné jednorazové plastové tašky. Je vyrobená z nového typu recyklovaného plastu, ktorý aj napriek tomu, že je drahší ako pôvodný „igelitový“, stále plní funkciu tašky v prípade neočakávaného…

čítaj viac
19. mája 2020

Zodpovedné firmy pomáhajú v čase koronavírusu

Firmy sa v čase pandémie koronavírusu snažia nielen chrániť svojich zamestnancov a vysporiadať sa s ekonomickými dôsledkami tejto krízy, ale mnohé z nich sa aktívne angažujú aj v pomoci komunitám, zdravotníckym zariadeniam i občianskym organizáciám. Prinášame vám príklady aktivít členov…

čítaj viac
15. marca 2020

Kaufland cez kampaň Moja malá záhradka učí deti pestovať rastliny

Najnovšia vernostná akcia Kauflandu s názvom Moja malá záhradka približuje deťom svet pestovania. Umožňuje im vytvoriť si vlastný záhon rastliniek a podporuje tak ich povedomie o spôsoboch a dôležitosti pestovania. Kaufland chce v rámci akcie podnietiť záujem detí o domáce pestovanie a o prírodu. Oboznamuje s prínosmi…

čítaj viac
28. januára 2020

Lidl ďalej obmedzuje používanie plastov, ročne šetrí stovky ton

Diskontný reťazec o ekológií nielen hovorí, ale podniká konkrétne kroky. Úpravou troch druhov produktov odbremení našu krajinu o ďalších 30 ton plastov ročne. Lidl ďalej pokračuje vo svojej stratégií obmedzovania a nahrádzania plastov v rámci svojho sortimentu. Úpravou troch druhov…

čítaj viac
13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
29. októbra 2019

Zbierka Pomáhame potravinami lámala rekordy. Vyzbieralo sa o 13 ton viac potravín

Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom…

čítaj viac
28. októbra 2019

Čo môže firma spraviť pre rodinu?

Platová nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku stagnuje na 18 – 19 % už posledných 5 rokov. Dôvodom je zaužívaný pohľad na postavenie ženy, vyššie očakávania kladené na mužov, ako aj stereotypy v nazeraní na materskú verzus rodičovskú dovolenku. Výsledkom je,…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac
14. októbra 2019

Tesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami

Obchodnému reťazcu sa podarilo naplniť cieľ udržateľného rozvoja OSN, znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu, už v roku 2019. Na BLF CSR Summite sa Tesco podelí o svoje skúsenosti v rámci diskusie Cirkulárna ekonomika vs. obchodné reťazce aj na samostatnom…

čítaj viac
01. mája 2019

Klíma spája školy aj vďaka dm

Vysychajúce školské záhrady, asfalt namiesto zelene na školskom dvore, prívalové dažde zatápajúce celé ihrisko… Aj toto je čoraz bežnejšia realita našich škôl. Práve preto sa CEEV Živica s podporou spoločnosti dm drogerie markt rozhodla v projekte Klíma nás spája podporiť školy pri budovaní konkrétnych klimatických prvkov…

čítaj viac