Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII Mediálna kampaň

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Mediálna kampaň

  • Kto pomôže Slovensku

Za efektívnu mobilizačnú kampaň, ktorá priniesla potrebnú a rýchlu pomoc zdravotníkom a zraniteľným skupinám v čase pandémie koronavírusu.

V čase prvej vlny pandémie koronavírusu bojovalo Slovensko s akútnym nedostatkom zdravotníckych a ochranných pomôcok pre pracovníkov v prvej línii. Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku zareagovala na tieto potreby skôr ako štát a vďaka prepojeniu firiem, inštitúcií a jednotlivcov priniesla efektívnu a rýchlu pomoc. Slovenským zdravotníckym zariadeniam pomáhala zvládnuť pandémiu cez prehľadný systém financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a služby pre zraniteľné skupiny ľudí.