Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
13. novembra 2020

Ceny SDGs 2020 – víťaz v kategórii Mimovládna organizácia

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Viťaz v kategórii Mimovládna organizácia

  • Cesta von, o.z.

Za inovatívny prístup k vzdelávaniu a odhodlanie v boji proti generačnej chudobe vo vylúčených komunitách.

Občianske združenie Cesta von pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Cez projekt Omama rozvíja deti vo vylúčených komunitách – formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia života dieťaťa (od 0 do 3 rokov). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy z osád, ktoré si svojou prácou zvyšujú životný štandard a zároveň sa samy stávajú súčasťou riešenia generačnej chudoby.