Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
13. novembra 2020

Ceny SDGs 2020 – víťaz v kategórii Verejný sektor

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Verejný sektor

  • Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Za jej aktívny prínos v oblasti znižovania nerovností, ochrany práv rómskych komunít, žien či seniorov, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám spoločnosti.

Mária Patakyová ako verejná ochrankyňa práv s veľkým odhodlaním a profesionálnym vkladom bojuje za dodržiavanie ľudských práv a posilnenie práv menšín. Aj napriek tomu, že sa často stretáva s nevôľou a pohŕdaním zo strany vlády či politických predstaviteľov, obhajuje práva diskriminovaných či prehliadaných komunít a osôb, čím dáva svojmu úradu pečať stabilnej inštitúcie neohýbajúcej sa pod vplyvom politikov či iných záujmových skupín.