Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
10. júna 2020

Lidl umožní zákazníkom v Ružinove recyklovať PET fľaše a plechovky

Ročne sa na Slovensku uvedie do predaja približne miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, miera recyklácie PET fliaš pritom dosahuje asi 62%.

Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať a obmedzovať plastový odpad je aj zodpovednosťou zákazníkom. V tomto smere je kľúčová edukácia spotrebiteľov. Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa preto rozhodla umožniť svojim zákazníkom recyklovať PET fľaše a plechovky od nápojov.

Ročne sa na Slovensku podľa Ministerstva životného prostredia predá asi miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, pričom miera recyklácie PET fliaš dosahuje o niečo viac než 60%. Znamená to, že stovky miliónov plastových fliaš končia v lepšom prípade v komunálnom odpade a teda na skládkach, v horšom prípade v prírode a doba ich rozkladu sa odhaduje možno až na 500 rokov. V rámci projektu „Bude z toho haluz“ pomôžu obyvatelia bratislavského Ružinova životnému prostrediu hneď dvakrát – budú mať istotu, že odovzdané obaly od nápojov budú správne recyklované a Lidl sa zároveň zaviazal prispieť 10 centami za každý odovzdaný obal na obnovu zelene v miestnom parku Ostredky.

„Tento projekt je našou ďalšou aktivitou v oblasti boja proti nadužívaniu plastov. Každý deň podnikáme konkrétne kroky s cieľom obmedzovať a nahrádzať plasty pri našej činnosti a ročne ušetríme našej krajine viac ako 420 ton týchto obalov. Zároveň vnímame našu úlohu v oblasti edukácie zákazníkov a pravidelne informujeme o triedení odpadu na našich sociálnych sieťach či v letákoch. Verím, že aj týmto projektom prispejeme do debaty ohľadom používania a zhodnocovania plastov.“ povedal pri predstavení projektu Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

Memorandum o spolupráci

Diskont všetky vytriedené obaly v rámci projektu odovzdá mestskej spoločnosti OLO. Náklady na realizáciu projektu „Bude z toho haluz“ predstavujú približne 60 000 € a vybavovanie potrebných povolení trvalo viac ako jeden a pol roka. Partnerom iniciatívy je aj Mestská časť Bratislava – Ružinov, ktorej starosta Martin Chren a generálny riaditeľ Lidla podpísali v utorok memorandum o spolupráci.

„Je veľa projektov, ktoré nám ukazujú ako sa zodpovedne správať k prostrediu, v ktorom žijeme. Ale je len málo takých, kde ľudia sami, rýchlo a vo svojom bezprostrednom okolí uvidia, že práve vďaka nim budeme mať u nás v Ružinove krajší park. Som veľmi rád, že spoločnosť Lidl sa rozhodla začať s týmto projektom práve v našej mestskej časti,“ uviedol Martin Chren, starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Projekt „Bude z toho haluz“ sa bude realizovať v dvoch predajniach spoločnosti Lidl v Ružinove – na Ružinovskej a Trenčianskej ulici. Zákazníci môžu do automatov určených na výkup vratných obalov odteraz odovzdať aj PET fľaše a plechovky od nápojov. V oboch predajniach sa nachádza obrazovka s denne aktualizovaným prehľadom odovzdaných obalov. Projekt bude fungovať počas rokov 2020 a 2021, teda až do predpokladaného spustenia zálohovania PET fliaš a plechoviek.

Stratégia obmedzovania a nahrádzania plastov spoločnosti Lidl Slovenská republika

Obchodný reťazec predstavil svoju stratégiu obmedzovania plastov na jar 2018. V rámci nej si Lidl stanovil ambiciózne ciele znížiť objem plastov vo vlastných prevádzkach o najmenej 20% a zároveň dosiahnuť 100% recyklovateľnosť plastových obalov vlastných značiek do roku 2025.

  • Prvým krokom diskontu pri redukcii plastov bolo odstránenie najtenších igelitiek z predaja koncom roka 2018. Lidl odstránením týchto tašiek, ktoré nikdy zákazníkom nerozdával zadarmo, z ponuky ušetril 125 ton plastov ročne.
  • Ďalším krokom bolo zmenšenie obalov pracích gélov, orechov, sušených plodov, hranolčekov, detských plienok či nahradenie plastovej paličky pri vatových tyčinkách za papierovú. Tieto úpravy viedli k úspore viac ako 260 ton plastov.
  • Lidl taktiež prestal objednávať jednorazový plastový riad ako sú poháre, taniere, príbory, ale aj plastové slamky. Nahradenie plastového materiálu ekologickejšími alternatívami odbremení životné prostredie o 35 ton plastov ročne.

Lidl zároveň v obchodnom roku 2019 recykloval takmer 1000 ton plastov. Projekty spoločnosti Lidl v téme plasty sú súčasťou iniciatívy REset Plastic, ktorá je spoločnou pre všetky súčasti skupiny Schwarz.