Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII VEREJNÝ SEKTOR

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii verejný sektor: Kancelária prezidenta SR

Za popularizáciu témy a inšpiratívny príklad ochrany klímy z pozície verejnej inštitúcie.

Ambíciou Kancelárie prezidenta SR je byť prvým uhlíkovo neutrálnym úradom a zároveň inšpiráciou aj pre ďalšie verejné inštitúcie. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Inštitútom environmentálnej politiky si KP SR nechala vypracovať prepočet uhlíkovej stopy prezidentského úradu, vďaka čomu si na základe presných dát určila konkrétne ciele pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality už v roku 2030. K opatreniam na ochranu klímy patria napríklad nahrádzanie áut so spaľovacími motormi elektromobilmi alebo hybridmi, vysadenie minimálne 1 300 stromov ročne, inštalácia fotovoltaických panelov na budovy úradu, ale aj zavedenie zelených striech a prístreškov. V máji 2020 boli v Prezidentskej záhrade nainštalované včelie úle, ktoré tento rok vyprodukovali 50 kg medu.