Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII FIRMA

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Firma: MultiplexDX, Inc.

Za vyvinutie PCR testov, ich následné darovanie štátu aj rozvojovým krajinám a budovanie povedomia o slovenskej vede aj v zahraničí.

Spoločnosť MultiplexDX v čase pandémie COVID-19 vyvinula, validovala a vyrobila 10 rôznych RT-PCR testov, ktoré sa dnes predávajú a distribuujú nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 26 krajinách. V máji 2020 spoločnosť darovala Slovenskej republike 250-tisíc RT-PCR testov a v spolupráci s MZ SR darovali ďalších 100-tisíc testov v rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci krajinám ako Keňa, Ukrajina, Čierna Hora, Srbsko a Vatikán. Testy poslúžili na diagnostiku ochorenia COVID-19 a boli významným prínosom v boji proti koronavírusu. Spoločnosť vyvinula aj testy na detekciu variantov koronavírusu, napr. britského (B.1.1.7), čo umožnilo Úradu verejného zdravotníctva nastavovať špecifické epidemiologické opatrenia na ochranu zdravia obyvateľstva.