Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
02. decembra 2021

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Mimovládna nezisková organizácia: Dáta bez pátosu

Za prínos k racionalizácii diskusie o pandémii COVID-19 a pripomienku toho, že potrebujeme stavať na faktoch a nie na emóciách.

Dáta bez pátosu je nezávislá iniciatíva, ktorá združuje odborníkov na dátovú analytiku, krízový manažment a grafickú interpretáciu dát. Iniciatíva vznikla v roku 2020, v čase nástupu druhej vlny pandémie, a orientuje sa najmä na interpretáciu dát súvisiacich so šírením koronavírusu. Jej cieľom je prinášať ľuďom spoľahlivé, zrozumiteľné informácie a ilustrovať ich na jednoduchých príkladoch zo života, ktoré vie pochopiť každý. Členovia iniciatívy pomáhali dobrovoľne a v náročnej situácii analyzovať a interpretovať dáta aj napriek politickej nevôli alebo rozdielom. Aj vďaka nim získali ľudia prehľad o vývoji pandémie na Slovensku a predikciách do budúcnosti.