Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII Firma

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Firma

  • Festival Pohoda

Za dlhoročnú snahu, realizáciu a sprístupňovanie dostupnej a čistej energie na letných festivaloch a osvetu v téme ekológie.

Súčasťou filozofie festivalu Pohoda je starostlivosť – nielen o návštevníkov, ale aj o životné prostredie. Organizátori kladú dôraz na udržateľnosť v niekoľkých oblastiach: ponúkajú rôzne ekologické možnosti dopravy na festival (mimoriadna hromadná doprava na festival, podpora cyklistiky, spolujazda), využívajú vratné poháre a kompostovateľný riad a zabezpečujú asistované triedenie druhotných surovín. Z hľadiska energie je snahou festivalu maximalizovať využitie elektrickej energie z pevnej siete, solárnej energie a tiež optimalizovať zdroje a ich rozloženie, aby už nebolo nutné na festivale využívať dieslové agregáty.