Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Novinky

13. novembra 2019

Poznáme víťazov prvých Cien SDGs

Ceny za prínos k cieľom Udržateľného rozvoja odovzdávala Nadácia Pontis Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Nadácia Pontis prvýkrát ocenila prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Na najväčšej konferencii o…

čítaj viac
29. októbra 2019

Zbierka Pomáhame potravinami lámala rekordy. Vyzbieralo sa o 13 ton viac potravín

Na pomoc ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sa tento rok vyzbieralo rekordných 72 ton trvanlivých potravín. Zákazníci pritom sami darovali takmer 60 ton potravín a Kaufland prispel ďalšími 12 tonami. Zbierka Pomáhame potravinami, ktorú pripravoval reťazec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom…

čítaj viac
28. októbra 2019

Čo môže firma spraviť pre rodinu?

Platová nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku stagnuje na 18 – 19 % už posledných 5 rokov. Dôvodom je zaužívaný pohľad na postavenie ženy, vyššie očakávania kladené na mužov, ako aj stereotypy v nazeraní na materskú verzus rodičovskú dovolenku. Výsledkom je,…

čítaj viac
24. októbra 2019

Kto sa uchádza o cenu za udržateľný rozvoj?

Aktivizujú sa v ochrane životného prostredia, pomáhajú znevýhodneným a zraniteľným, prepájajú a vzdelávajú. Na BLF CSR Summite prvýkrát oceníme prínos organizácií, inštitúcií a jednotlivcov k Cieľom udržateľného rozvoja. Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) definovala OSN v roku 2015. Ich myšlienkou je,…

čítaj viac
14. októbra 2019

Tesco je lídrom v boji proti plytvaniu potravinami

Obchodnému reťazcu sa podarilo naplniť cieľ udržateľného rozvoja OSN, znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu, už v roku 2019. Na BLF CSR Summite sa Tesco podelí o svoje skúsenosti v rámci diskusie Cirkulárna ekonomika vs. obchodné reťazce aj na samostatnom…

čítaj viac
01. mája 2019

Klíma spája školy aj vďaka dm

Vysychajúce školské záhrady, asfalt namiesto zelene na školskom dvore, prívalové dažde zatápajúce celé ihrisko… Aj toto je čoraz bežnejšia realita našich škôl. Práve preto sa CEEV Živica s podporou spoločnosti dm drogerie markt rozhodla v projekte Klíma nás spája podporiť školy pri budovaní konkrétnych klimatických prvkov…

čítaj viac
10. januára 2019

Rozmanitejšie záhrady na základných a stredných školách vďaka Veolii a Nadácii Ekopolis

Veolia a Nadácia Ekopolis otvorila v minulom roku nový vzdelávací projekt Biodiverzita do škôl pre vybraných 14 základných a stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom projektu, ktorý bude prebiehať počas dvoch školských rokov, je zvýšiť povedomie o význame prírodnej rozmanitosti,…

čítaj viac