Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
01. mája 2019

Klíma spája školy aj vďaka dm

Vysychajúce školské záhrady, asfalt namiesto zelene na školskom dvore, prívalové dažde zatápajúce celé ihrisko… Aj toto je čoraz bežnejšia realita našich škôl. Práve preto sa CEEV Živica s podporou spoločnosti dm drogerie markt rozhodla v projekte Klíma nás spája podporiť školy pri budovaní konkrétnych klimatických prvkov a vytvoriť tak príklady dobrej praxe napomáhajúce zmierňovať dopady zmeny klímy v slovenských mestách a obciach.

Životné prostredie je jednou z oblastí, ktoré sme sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania našej spoločnosti podporovať, a preto sa finančne spolupodieľame aj na projekte Klíma nás spája. Pri tejto participácii vidíme jednak prínos trvalo udržateľného spôsobu života na školách, ale zároveň budujeme vzťahy s komunitou“, povedala Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.

Aj klimatický štrajk študentov po celom svete ukazuje, že prichádzajúca generácia berie zmenu klímy vážne a chce s ňou aj niečo urobiť. Tímy učiteľov a detí z desiatich slovenských škôl už začali robiť konkrétne opatrenia na adaptáciu na prichádzajúce extrémy počasia. Do konca školského roka sa chystajú vybudovať dažďové záhrady, zelenú strechu, vysadiť vertikálnu zeleň ako ochranu pred horúčavami a mnoho ďalších opatrení. Projekt má ambíciu pokračovať aj v ďalšom školskom roku a umožniť tak ďalším školám na Slovensku naučiť sa o klimatickej zmene vonku a prakticky.

Učitelia a žiaci z vybraných škôl absolvovali trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová a po jeho skončení pripravili návrhy prvkov, ktoré teraz začínajú na svojich školách a školských pozemkoch vytvárať. Vybrané školy prvok nielen vybudujú, ale budú ho používať aj pri vyučovaní. Žiaci vytvárajú na mieru šité rovesnícke vzdelávanie, ktoré si potom vyskúšajú na mladších spolužiakoch, aby prvok nestál iba niekde v záhrade, ale bol bežnou súčasťou vyučovania vonku. Školy si zároveň vytvorené opatrenie nenechajú iba pre seba – v rámci aktivít projektu sa budú deliť o svoje skúsenosti aj so školami vo svojom okolí. Pozvú ich na návštevu a ukážu im ako prvok funguje, ako ho budovali a predvedú im aj to, ako s ním učia.

Pre niektoré školy je ich klimatický prvok prvým opatrením, ako napríklad v Základnej škole v Semerove, kde sa rozhodli vybudovať dažďovú záhradu. Iné školy ho majú ako súčasť postupne budovanej školskej záhrady – napríklad zelená strecha na altánku v Strednej odbornej škole v Pruskom bude súčasťou certifikovanej prírodnej záhrady. Súkromná stredná odborná škola v Giraltovciach sa zas popasuje so zazelenením prehriatej lexanovej chodby medzi budovami školy a Základná škola s materskou školou M. Hamuliaka z Oravskej Jasenice vybuduje suchý potok na odvádzanie dažďovej vody.

Viac informácií nájdete na  www.klimaspaja.sk.