Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII LÍDER/LÍDERKA

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Líder/ka: PharmDr. Zuzana Baťová, PhD.

Za pevný postoj, nezlomnosť a zachovanie dôrazu na odbornosť napriek politickým tlakom.

Zuzana Baťová je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2016 pôsobí ako riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý okrem iného vydáva rozhodnutia o registrácii humánnych liekov. Do povedomia širokej verejnosti sa Zuzana Baťová dostala pri spore s ministrom financií Igorom Matovičom v apríli tohto roka, ktorý v súvislosti s registráciou ruskej vakcíny Sputnik vyvíjal politický tlak na ŠÚKL, spochybňoval prácu úradu, ale aj odbornosť a nestrannosť Zuzany Baťovej. Za Baťovú sa v tom čase postavila veľká časť verejnosti, desiatky ľudí jej vyjadrili podporu kyticami kvetov priamo pred budovou štátneho ústavu.