Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

               
02. decembra 2021

CENY SDGS 2021 – VÍŤAZ V KATEGÓRII LÍDER/LÍDERKA DO 30 ROKOV

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže, spoločne s vládami, firmami, občianskou spoločnosťou a verejnosťou, podieľať na tom, aby sme pomocou napĺňania týchto cieľov zlepšili podmienky života na zemi a zabezpečili tak lepšiu budúcnosť pre všetkých. Nadácia Pontis oceňuje tých, ktorí prostredníctvom svojich projektov prispievajú k napĺňaniu vízie 2030. 

Víťaz v kategórii Líder/ka do 30 rokov: Denisa Rášová

Za systematické budovanie povedomia o cirkulárnej ekonomike a prepájanie kľúčových aktérov v téme.

Denisa Rášová sa už niekoľko rokov venuje predchádzaniu vzniku odpadu a podpore prechodu na cirkulárnu ekonomiku najmä v podnikateľskom prostredí. V oblasti obehovej ekonomiky dlhodobo pracuje s rôznymi súkromnými inštitúciami i štátnym sektorom. V súčasnosti pôsobí ako koordinátorka platformy pre obehové hospodárstvo Circular Slovakia, ktorú pomáhala aj zakladať. Vďaka jej neoceniteľnému prínosu má dnes Circular Slovakia už 50 členov a priaznivcov z radov súkromného, verejného aj neziskového sektora, pre ktorých táto platforma vytvára množstvo synergií a možností v oblasti obehového hospodárstva.